Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
 
Kenz'ul Menam ?slami Dini R?ya Yorumlar?
Kenz'?l Menam R?yalar Hazinesi

 R?ya S?zl???
A
 
B
C
 
Ç
D
 
E
F
 
G
H
 
I
İ
 
J
K
 
L
M
 
N
O
 
Ö
P
 
R
S
 
Ş
T
 
U
Ü
 
V
Y
 
Z
 
R?yalar
Hadis-i ?erifte beyan olundu?u ve b?y?k alimlerin a??klamalar?na g?re r?y? ?? ?e?ittir..
1- Rahmani R?y?: Allah-? Teala Hazretleri taraf?ndan kullara m?jde veya uyar? mahiyetindeki r?yalar.
2- ?eytani R?y?: Uyku halinde, ?eytan?n delaleti ile g?r?len ?slam'a muhalif korkun? ve ?irkin r?y?lar.
3- Adgas ve ahl?m: ?nsan?n fazla yemekten, midesindeki dolgunluktan ya da humma gibi bir hastal???n tesirinden vey? zihnin me?g?liyetinden dolay? ortaya ??kan r?yalar.
R?ya Nedir? | Tabir ?lmi | Tabirci Nas?l Olmal?d?r?
Tarihi R?yalar
Bir kimse, bir muabbirin nezdine gelerek: "R?y?da koynumdan bir ku?un ??k?p u?tu?unu ve sonra v?lidemin yan?na geldi?imi ve onun da beni karn?na soktu?unu g?rd?m" deyince "koynundan ??k?p u?an ku? ruhundur. V?lidenin karn? da toprakt?r. Vef?t edeceksin" cev?b?n? vermi? ve s?hib-i r?y? da bir ka? g?n sonra vef?t eylemi?tir.
Yusuf AS. R?yas? | Firavun'un R?yas? | Di?er Tarihi R?yalar
Dualar
Kenz?l Menam ?slami R?ya Tabirleri Yats? namaz?ndan sonra d?rt rekat namaz k?l?p, her rekat?nda Fatiha'dan sonra birer def'a (Duha, ?n?irah, Kadr ve Zilzal) s?relerini okursa, ondan sonra y?z kere Allah'a isti?farda bulunsa, y?z kere Peygambere sal?vat getirse ve y?z kere de (L? havle vela kuvvete ill? bill?hil aliyyil-az?m) derse r?yas?nda Hz. Peygamber (S.A.V.)'i in?aallah g?r?r.
Hz. Peygamber'in Yatacaklar? Zaman Okuduklar? Dualar
R?yas?nda Peygamberimizi (sav) G?rmek ??in
Gece Uykudan Uyan?ld???nda Okunacak Dualar
Uykuda Korkmamak ve K?t? R?ya ??in
Uykusuzlu?u Gidermek ??in Dua
Gece ?badeti ve Tehecc?t Namaz?
Peygamber Efendimizin Sabah Okudu?u Dualar
?stihare Namaz? ve Duas?
 
R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im