Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 Uykuda Korkmamak ve K?t? R?ya ??in | Dualar
 
 

Katade (R.A.) Rasulullah'dan (S.A.V.):
"Salih r?ya Allah'tand?r. K?t? r?ya ise ?eytandand?r.
Onun i?in, biriniz sevdi?i bir r?ya g?r?rse sevdi?i kimseden ba?kas?na anlatmas?n.
Sevmedi?i bir r?ya g?r?rse, onun ve ?eytan?n ?errinden Allah'a s???ns?n. ?? kere t?k?rs?n. Kimseye anlatmas?n. O r?ya ona asla zarar veremez.
"


K?t? r?ya karmakar???k r?ya oldu?u i?in ?eytana izafe edilmi?tir. G?zel r?ya da, sevin? ve ferahl?k ta??d??? i?in Allah'a izafe edilmi?tir. Oysa hepsi Allah'?n kaza ve takdiriyle olmu?tur.
T?k?rmekle bir de ?f?r?k ?eklinde t?k?rmek aras?nda fark vard?r. Birisi baya?? t?k?rmek, birisi de ?f?rerek hafif?e t?k?rmektir.
Manas?; ?eytan? tard etmek ve g?rd??? k?t? r?yan?n te'sirinden kurtulmak i?in soluna ?? kere hafif?e t?k?rs?n, demektir.
T?k?rd?kten sonra ?? kere g?rd??? ?eyin ?errinden Allah'a s???n?r ve ?b?r yan?na d?ner.
Sonra kalk?p abdest al?r ve iki rek'at namaz k?lar. O g?rd??? r?yay? da kimseye anlatmaz. Ve a?a??daki duay? okur.

E?z? bikelim?till?hit't?mm?ti min gadabih? ve ?k?bih? ve ?erri ib?dih? ve min hemez?ti?'?ey?tini ve en yahdur?n.
Hiddetinden, azab?ndan, kullar?n?n ?errinden, ?eytanlar?n vesveselerinden ve yan?mda bulunmalar?ndan Allah'?n tamam olan kelimelerine s???n?r?m.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im