Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         
 Uykusuzlu?u Gidermek ??in | Dualar
 
 

All?h?mme g?retin' n?c?mu ve hedeetil'uy?n, ve ente hayy?n kayy?m, l? te'huz?h? sinet?n ve l? nevm, y? hayyu y? kayy?m? ihdi leyl? ve enim ayn?.
Allah?m, y?ld?zlar ortaya ??kt?. Uyan?k g?zler uykuyla s?kun buldu. Allah?m sen Hayy ve Kayy?msun, ne uyuklar, ne uyursun. Ey Hayy ve Kayy?m, bu gecemi bana ihsan et, uyut.
(Taberani)

All?h?mme rabbes'sem?v?tis'seb'i ve m? ezallet ve rabbel'ard?ne ve m? ekallet ve rabbe?'?ey?t?ni ve m? edallet k?n l? c?ren min ?erri halk?ke k?llihim cem?an en yefruta aleyye ehad?n minh?m enyebg? aleyye azze c?ruke ve celle sen??ke ve teb?rekesm?ke ve l? il?he ?ayruk.
Yedi kat g???n ve yedi kat yerin, ?eytanlar?n ve do?ru yoldan ??kartt?klar?n?n Rabbi! B?t?n yaratt?klar?n?n ?errinden beni koru, ki kimse bana eziyet ve zul?m etmesin. Senin himayen ?st?n, isminin hayr? ve ihsan? ?oktur. Senden ba?ka ilah yoktur.
(Tirmizi)

Ebrar?n (iyi kimselerin) s?nnetinden (adet ve usul?nden) birisi de, tehecc?d namaz?na kalkmakt?r.Gece yar?s?nda kalkma?a tehecc?d denir. Tehecc?d ancak uykudan sonra olur.

 
 
Tarihi Rüyalar
Hz. Yusuf (AS) henüz çocuk iken alem-i menamda (rüyasında) onbir yıldız ile güneş ve ayın kendisine secde ettiklerini görmüş ve rüyasını babası Yakup (AS) nakl ve hikaye etmiştir.
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im