Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (Safer Saffat suresi Saflar Safran çiceği Safran otu Sağırlık Sahabe Sahan Sahifeler Sahra )

S ile ba?layan 334 sonu?tan 21 - 30 aras? r?ya tabiri  
 
Safer
Safer ayında görülen rüya, makbul değildir. Keder ve üzüntü içinde bulunan bir kimsenin rüyada safer ayını görmeşinde bir zarar yoktur. Eğer rüyayı ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
1896
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Saffat suresi
İbn-i Şirin'in kavline göre, bu Sureyi rüyasında kısmen veya tamamen okuyan yahut okunduğunu gören, Allah'ın yardımına mazhar olup, hidayete ...
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
1970
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Saflar
Rüyada görülen saflar, düşmanla karşılaşmak ve kendilerine lazım gelen hakları yerine getirmek için birtakım kimselerin ittifak etmelerine delalet ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
1859
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Safran çiceği
Rüyasında safran çiçeği topladığını gören, helal rızka nail olur. Bir rivayete göre, sarı safran çiçeği; hastalıktır. Kırmızısını görmekte beis ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
3111
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Safran otu
Bu rüya, hayır, menfaat ve güzel bir şöhrete delalettir. Herhangi bir surette safrana sahip olduğunu gören, zengin bir kadınla evlenir. Yüklerde veya ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
2460
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Sağırlık
Rüyada görülen sağırlık, Allah (C.C.)'ın kafirler hakkında gelen: (onlar) sağır, dilsiz ve körlerdir.» (Sure-i Bakara, ayet 18.) mealindeki ayetine ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
1849
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Sahabe
Bkz. Ashab-ı Kiram.
R?ya Baremi:
8
Okunma Say?s?:
2343
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Sahan
Sahan rüyası; güzel, akıllı ve tutumlu bir cariye ile yorumlanır.
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
1740
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Sahifeler
İbn-i Şirin diyor ki: Rüyada Suhuf-ı Enbiya yani bazı peygamberlere gelen sahifelerden, İbrahim veya Musa (A.S.)lardan birinin suhufunu bakarak ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
3620
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Sahra
İbn-i Şirin diyor ki: Rüyada, geniş ve güzel bir sahra görmek; ferah, sevinç ve adalete delalettir. Geniş bir sahranın mevsiminde çimenlerle süslü ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
5179
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
 
 
3  4  5  6  7  8  9  10  11 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im