Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Nehir G?rmek

 
Nehir Tabiri
 
Suyu tatlı ve berrak bir nehir görmek; geçim kolaylığı ve güzel bir hayattır. Suyundan içen rahat bir ömür sürer.
Bazılarına göre büyük nehirler; devlet başkanı ile, küçük nehirler, üst kademedeki diğer idareciler ile tabir olunur. Kendine ait bir arazide nehir gören, rüyayı babasıyla yorumlamalıdır.
Dicle nehri; halifeye, Seyhun nehri; Hint melikine, Ceyhun nehri; İran ve o civar hükümdarına, Fırat nehri; Rum melikine, Nil ise; Mısır ve civarındaki meliklerine delalet eder.
Yüksek bir yerden nehir aktığını görmek; hayır ve ni'met yahutta Cennet habercisidir.
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Nehir görenin aklı ve geçimi artar.
Kirmani diyor, bir nehirde yüzmek veya boğulmak; deniz gibi tevil olunur. Nehirden süt, bal, şerbet gibi bir şeyin akması rızk ve hayırdır. Nehirde pis bir şey akması fitne ve zarardır. Nehir, emir ve vezirle tevil edilir.
Abdulgani'en Nablusi duyuruyor ki: Nehir kıymetli bir zata işarettir. Bir nehre giren, büyüklerle münasebette bulunur. Nehirden su içmek; iyi değildir. Nehrin bir yanından öte yakasına atlayan; düşmanına galip gelir ve üzüntüden kurtulur. Nehre girmek; bir görüşe göre sefer veya devlet hizmetidir. Çarşıda akan bir nehirden halkın abdest aldığını görmek; devlet başkanının adaletine delalettir. Nehir suyunun etrafı basması; hükumetin zulmüdür yahutta düşman istilasıdır.
 
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
24783
Kaynak: Kenz-ul Menam  
 
Di?er Tabirler: İmam Nablusi
 
 
1  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im