Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Odun G?rmek

 
Odun Tabiri
 
Rüyada odun görmek, koğuculuğa delalet eder. Bir kimse yakmak için bir yerde birkaç odun konulduğunu görse, o yerde katı ve yaramaz bir söz söylenir ve söz artar.
Dindar kimse rüyada odun görse, hırsızlık, zina yahut katillik gibi bir günah işler ve bu işlediği iş sultana arzedilir. Sultan da şer'i cezanın verilmesini emreder.
Rüyada odunla ateş yakanlardan herkes, birisini, hakime şikayet eder. Bazan da odun yüklenen kimse halkın ırz ve namusu hakkında kötü söz söyler.
Yanında odun olduğunu gören kimse, nzka, ihityaçlarını gidermeye, mirasa yahut muattal vakıf malına delalet eder. Eğer o odun kesilip kırılmaya muhtaç ise, güçlük ve şer ile elde edilecek nzka delalet eder. Eğer odun kesilmeye ve kırılmaya muhtaç değilse sultana yaklaşmaya, güç olan işlerin kolaylaşmasma delalet eder.
Bazan da, odun ahmaklığa yahut mevcut olan şeyle cimrilik yapmaya delalet eder. Zira, cimri ve iz'ansız kimse hakkında, «filan odundur» denilmesi arap atasözlerindendir.
Bir kucak odun, cinsi muhtelif olan maldır. İşsiz adam kendisiyle beraber bir kucak odun görse, kadri yüce birisinin hizmetinde bulunur. Hasta için rüyada odun biriktirmek, tedavi ve hastalığmdan kurtulmasına delalet eder.
Rüyada meyveye nisbet edilen her odun, o meyvenin delalet ettiği şeyin fesadına delalet eder.
 
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
25138
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im