Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Ölünün dirilmesi G?rmek

 
Ölünün dirilmesi Tabiri
 
Bir ölünün camide dirilmesi, onun ahirette selamet içinde olduğuna işarettir.
Ölülerle muaşeret(*) eylediğini gören, uzak bir yola gider. Ölünün güldükten sonra ağlaması, onun islam harici öldüğüne delalet eder. Ölünün yüzünü siyah görmek te böyledir.
İsmail El Eş-as demiştir ki: Rüyasında bir ölüyü namazda ayakta durduğunu görmek; onun ibadetinin çokluğuna delildir. Sağlığında namaz kıldığı mahalde namazda görmek, güzel akıbete işarettir.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Ölüden duyulan haber aynen çıkar. Bir ölüyü taçla Cennet elbiseleri içinde yüzüklerle veya bir taht üzerinde v.b. halde görmek; onun ahiretteki rahatına delalettir. Ölünün yeşil elbiseler içinde olması şehit olarak göçtüğüne işarettir. Ölüyle tartışmak; günaha girmektir. Ölünün zengin olduğunu görmek; hayırdır. Fakir ise bunun aksidir. Ölüyü çıplak veya bir yerini açık görmek; onun için iyi değildir. Sağlığında hayır yapmamıştır. Fakat, ölü dindarlardan ise, rüya şerre yorulmaz. Meçhul ölülerin mezarları üzerinde durduklarını görmek; o bölge ahalisi için şiddet ve nifakla, karışıklıkla yorumlanır. Bir kafiri güzel bir halde görenin veya o ölünün evladının ve torunun akıbeti iyi olur yahutta o ölü iman ile göçmüştür. Rüyasında atalarından birinin dirildiğini gören, çok yaşar. İşleri düzelir. Bahtı açık olur. Oğlunun dirildiğini görenin, bir düşmanı olur. Kızının dirildiğini gören, selamete çıkar.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
437814
Kaynak: Kenz-ul Menam  
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im