Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Ölüden bir şey alıp vermek G?rmek

 
Ölüden bir şey alıp vermek Tabiri
 
) buyurmuştur ki: Ölünün kendisine yiyecek ve içecek verdiğini fakat bunları yiyip, içmediğini görenin malı eksilir. Şayet yer ise hayır ve menfaattir. Vefat etmiş bir şahsın kendisine elbisesini verdiğini gören, şiddetli bir üzüntüye ve ağır bir hastalığa yakalanır. Meyyitin verdiği elbiseyi giymediğini, ölünün ise bu elbiseyi tekrar sırtına taktığını gören, yakın zamanda vefat eder.
İbn-i Şirin yukarıdaki yorumuna ilaveten şunları söylüyor: Biri ölüye elbise verdiğini ve bunu yıkayıp dikmesini söylediğini gören, kedere düşer. Ölü bu elbiseyi giyerse, rüya sahibi vefat eder.
Ebu Said'ül Vaaz ise bir ölünün kendisine kirli elbise verdiğini görenin, fena şeyler yapacağını ifade ediyor. Ölünün kendisine karpuz verdiğini gören, sıkıntıya düşer. Üzülür.
Meyyitin meçhul bir şey vermesinde beis yoktur. Ölünün bir cemaate bilmediği bir şey verdiğini gören, anlamak istediği bir işe vakıf olamaz. O konu müphem (gizli) kalır. Meyyite ikrah (nefret edilecek) olunacak yahut zehirleyecek bir şey verdiğini gören, kederden kurtulur. Ölünün kendisine yeni elbise verdiğini gören, çok kudretli, itibarlı ve zengin olur.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
202280
Kaynak: Kenz-ul Menam  
 
 
 
1  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im