Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Saç G?rmek

 
Saç Tabiri
 

Saçının çoğaldığını, sakalının uzadığını ve bütün saçlarını örüp başında birtakım örükler yaptığını gören kimsenin, üzerinde biriken borçlara delalet eder.
Rüyada görülen saç, sahibi için maldır.
Bıyık ve koltuk altı kıllarını traş etmek, borçları ödemeye, kederin gitmesine ve sünnet-i seniyyeye uymaya delildir.
Saç örmek işleri pürüzsüz yapmaktır. Kadınların rüyada saçlarını örmesi hayra, saç örmeyi kendisine adet edinen bir erkeğin rüyada saçını örmesi, mal biriktirme ve onu muhafaza etmeye delalet eder. Bunların dışında, fakir ve kör olan insanlann rüyada saç örmesi, işlerinin tükenmemesine delalet eder.
Saçınm mutad yerlerin dışında bittiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.
Hac zamanı saçmı kesmek veya onu kısaltmak emniyete delalet eder.
Çirkinleştirmeyecek şekilde saçını kısaltmak ve yolmak, hüzün ve kederin gitmesine delalet eder. Bazı tabirciler, saç yolmak, rüya sahibinin borcunu zorla ödeyeceğine delalet eder, demişlerdir.
Haşimî kabilesinden bulunan bir zatın saçlarının uzadığını görmesi, birtakım kölelere malik olmasına delalet eder.
Usta bir binicinin saçmın uzadığını görmesi, silah ve zînetinin artmasıdır.
Saçını at saçı gibi gören kimse, hırsız veya kaçmış bir köle ise ele geçer. Eğer hürse, köle olmaktan kendini korusun.
Saçını domuz saçı gibi gören kimse, şiddet ve belaya uğrar.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
150112
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im