Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Saç G?rmek

 
Saç Tabiri
 

Saçının uzamasını arzu eden kimsenin saçının haddinden fazla uzadığını görmesi, ihtiyaçtan kurtularak borcunu ödemesine ve ailesine bolluk getirmesine delalet eder.
Saçlarının uzunluğu, emsaline benzemez bir şekilde ise ve bu halde de halk arasında dolaştığını gören kimse, borca girer ve geçim sıkıntısı çeker.
Bazı tabirciler, saç uzunluğunu, yaramazlığın devam etmesiyle, bazdan da, rüya sahibinin çocuğunun çok olacağıyla tabir etmişlerdir. Bir kısım tabirciler ise, Allah'tan çok korkacağına, murakabe halinde bulunacağına ve dünyada üzüntülü ve kederli olacağına işarettir.
Bir kimse saçı uzun olduğu halde kısa olarak görse, gam ve kederi gider. Rüyada saçım yolan kimsenin malına bir bela ve musibet erişir.
Hac mevsiminin dışmda saçını kestiğini gören kadınla kocası arasmda, şer, husumet ve düşmanlık meydana gelir. Eğer bunu hac mevsiminde görürse, din ve dünya halinin iyi olmasına ve emniyette bulunmasına delalet eder.
Bir kadın saçının arkasından çekildiğini görse, haberi olmadan kocası, o kimse tarafından başka bir kadına davet edilir.
Rüyada saçını normal olarak yağlandığmı görmek, zinettir. Eğer yağı normalden fazla sürdüğünü görse, üzüntü ve kedere düşer. Eğer yağın kokusunu alırsa hayırla anılacağına alamettir.
Başını bitlediğini gören kimse, kusurlarından bir kısmına muttali olur.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
150110
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im