Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Saç G?rmek

 
Saç Tabiri
 

Başını taradığını ve bu arada bitlerin düştüğünü gören kimse, kendisine düşecek miras malından sadaka verir. Veyahut kendisinden ayıp olan bir şey meydana gelir.
Bir kimse kendi saçınm bakla olduğunu görse, malının tamammı kaybeder. Veya az bir kısmı kendisine kalır.
Bir kimse, yüzünde veya kıl bitmiyeceği bir yerde kıl bittiğini görse, çok borçlanır. Elinin içinde kıl bittiğini görene, bir menfaat erişir.
Göğüs ve dilde görülen kıl, azsa hizmet, güzel söz, ilim ve zekaya; fazla ise, keder, hüzün vs. şeylere delalet eder.
Karın kıllarının çok olduğunu gören kimsenin, borcu çok olur, üzüntülü ve kederli bir halde bulunur.
El kıllarının dağıldığını gören kimsenin, bütün kazandığı şeyler ondan gider. '
Baldırlarının çok kıllı olduğunu ve onları ördüğünü gören kimseye, mal isabet eder. Şu halde o kimse Allah (C.C.)'dan korksun.
Rüyada saçlarının birbiri ardınca düştüğünü gören kimsenin, çalışarak kazandığı ve zorlukla elde ettiği şeylerin zayi ve elinden çıkmasına delalet eder.
Kadının, rüyada kendi saçını görmesi, onu koruyacak kimseye delalet eder.
Kadınm, rüyada kendi saçını görmesi, onu koruyacak kimseye delalet eder.
Bazan saç ekilmiş tarlaya, mala, şöhrete, kız için kocaya; bekar erkek için de zevceye ve kendisiyle iftihar edilen ve dünya zineti sayılan çocuğa delalet eder.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
150109
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im