Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Saç G?rmek

 
Saç Tabiri
 

Saçın, güzelliği, siyahlığı ve uzunluğu anlattığımız kimselerin hallerinin güzelliğine; saçın kısalığı, beyazlığı ve pis kokması da, yine anlatılan kimselerin kötü hallerine ve yaramazlıklarına delalet eder.
Eğer rüyada saçlarını bağiasa veya bezetse, saçın delalet ettiği kimsenin iyilikte bulunmasına ve sözünde durmasına delalet eder.
Saçını yolmayı ve kesmeyi istemeyen kimsenin, rüyada saçını yolması veya kesmesi, birisinden alakasını kesmesine veya malından israf etmesine delalet eder.
Saçını kesmek, ilim ve hidayete; eğer hac mevsiminde olursa, bazan hac yapmaya da delalet eder.
Rüyada saçını örse, bütün mal ve ziraatını düşürmeye delalet eder.
Başını taraşa veya başından bitleri ayıklasa, kendi yerinden müf-sitleri çıkarmaya delalet eder.
Bir erkek başını hanımının taradığını görse, bu rüya bazan da başı taranan kocanın, hanımını kaçırmasına delalet eder.
Kendisine saçım uzatmak uygun olmayan kimsenin, rüyada saçının uzadığını görmesi, üzüntü, keder ve sıkıntılara delalet eder. Ancak asker ve çocuk gibi saçlarını uzatmaları uygun olan kimseler için de,„ onların güzel hallerine, mallarının artmasına ve durumlarının kapalı kalmasına delalet eder.
Adete muhalif olarak saçın pek fazla uzaması, şöhrete, borçlara, durumunun perişanlığına, keder ve sıkıntılara delalet eder.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
147966
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im