Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Sarnıç G?rmek

 
Sarnıç Tabiri
 
Rüyada sarnıç görmek, su konulduğundan dolayı zevceye, bazan da cüzdan, hazine, sandık ve çukur gibi içine mal vs. konularak korunan her şeye delalet eder.
Sarnıç, arkadaş ve evladı gibi sırrına vakıf herkese delalet eder. Su sarnıcında zeytinyağı görmek, sarnıç sahibinin zenginliğine delalet ettiği gibi, zeytinyağı sarnıcında su görmek de, zeytin yağının kıtlaşacağına delalet eder.
Cami sarnıcı caminin imamına, han ve tekkelerin sarnıcı da onların mütevelli ve bakıcılarına delalet eder.
Rüyada evinde münasebetsiz bir yerde sarnıç olduğunu gören kimsenin, ailesine veya her hangi bir yerdeki akrabasına cin musallat olmasına ve onu konuşturmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada kuyunun sarnıç olduğunu görse ve eğer uyanıkken kuyunun suyu tuzlu ise, sarnıç suyunun tükenmesine ve kuyu suyunun da durmasına binaen, kuyu sahibinin, durumunun orta halli olmasma delalet eder.
Rüyada sarnıçta, yağ bal, veya süt olduğunu gören kimsenin hanımının hamile olduğuna ve faydalı şeylerin artmasına delalet eder.
Ancak sarnıç sahibi rüyada susuz olduğu takdirde, malının birikmesine ve ondan zekat vermesine delalet eder.
Sarnıç sahibi suya kanmış ise, dünyayı ahirete tercih eden veya ilmiyle amil olmayanlar gibi olur.
Bazan da bu rüya, yağmur yağmamasına ve onun için para sar-fedilmesine delalet eder.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
7664
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im