Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Saymak G?rmek

 
Saymak Tabiri
 
Rüyada beş bin sayı saydığını gören kimse, düşmanına galip gelir. Yirmi ve yüz aded saymak da, böyledir.
Yedi veya sekiz sayı saydığını gören kimse, üzüntü ve kedere düşer. Dokuz aded saydığım gören kimse, müşkül bir iş için müfsid bir kavimle konuşur. On sayışım saydığını gören kimse, tamamlanmış ve kemale ermiş bir işte bulunur. Bazı tabirciler on adet saymak, hacca gitmeye delalet eder, dediler.
Kırk adet saydığını gören kimse, kendisine söz verilmiş bir işin peşinde dolaşır. Otuz adet saydığını gören kimse, tamamlanmayan yalan bir va'de kapılır. Ancak otuzdan sonra on adet daha olduğu vakitte, o va'de tamamlanır.
Herhangi bir şeyden bir adet, ilimle veya mal ile yahut koca ile ya da çocuk ile teklik davasmda bulunmaya delalet eder. Bazan da bir sayısı, şöhretini kaybetmeye ve ortağından ayrılmaya delalet eder. Tek sayı kendisiyle beraber başka bir şey bulunmayan Cenab-ı Hakka (C.C.) delalet eder.
İki adedi düşmana galip gelmeye, üç adedi sözünü yerine getirmeye, dört adedi yeterli delile, beş adedi dinde şüphe etmeye delalet eder. Altı adedi de böyledir. Bazan altı adedi düşmana galip ve kendisine zıt olanlara karşı delil getirmeye delalet eder. Yedi adedinde hayır yoktur.
Sekiz ve on adetleri yemin için veya hacda kurban bulamayan kimse için kefarettir. Rüyada, üzerinde Allah (C.C.)'ın ismi yazılı olan dirhemleri saydığını gören kimse O'nu teşbih eder.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
28018
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im