Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Sergi G?rmek

 
Sergi Tabiri
 
Sergi, rahatlık, izzet ve yüksekliktir. Özellikle sergiye malik olur, ve zamanında üzerine oturursa. Döşek ve ona ait olan yastık ve çarşaf gibi şeyler ev sahibinin alet ve edevatıdır. Bazıları da, «komşularıdır,» dediler.
Döşek veya döşeğe benzer bir şey üzerinde oturduğunu gören kimse bir arazi satın alır. Rüyayı gören harbde ise selamete kavuşur.
Bir kimse serilmiş bir döşeği ve onun üzerinde de konuşan bir adam suratına baktığını görse, eğer adamı tanıyorsa o'nun batıl üzerinde olduğunu ve rüyayı görenin o kimseden taaccüb edeceği bir şey göreceğine veya bir sözü işitmesme delalet eder.
Döşek, sahibinin, yani kendisi için döşenilen kimsenin dünyası ve üzerinde fiil ve saltanatmı tesis ettiği ve onda emirlerini ve hükümlerini icra ettiği mülküdür.
Bir kimse, döşeğini düşürmüş görse dünya o kimseden uzaklaşır veya yakında o kimse için yeni bir döşek döşenir.
Eğer görülen döşek yeni, geniş, sanatlı ve sağlam olursa, rüya sahibi için uzun ömre, dünyaca genişliğe, yeni bir devlete, nimetin bekasına, emir ve hükmünde kuvvete nail olmasına delalet eder.
Bir kimse meçhul bir kavmin içerisinde bilinmeyen bir serginin kendisi için döşendiğini görse, o kimse gurbette, şehir ve ailesinden uzak bir yerde dünyalığa, mal ve nimete nail olur. Bilinen bir kavim arasında bir köyde bir döşek serildiğim görmek ise, o yer halkına müşterek bir nimetin zuhur etmesine delalet eder.
 
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
9116
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im