zan da vadiye inmek: «Sana (Habibim) Musa'nm haberi geldj (değil) mi? Hani rabbi o'na mukaddes «tuva» vadisinde (şöyle) nidı etmişti. «Firavun'a git çünkü o pek azmıştır.» (Sure-i Naziat, ayet 15, 16, 17) mealindeki ayet işaretince, sapık ve azgın kimselere gitmek ve onlara dini hükümleri tebliğ etmek için yolculuk ve elçiliği uhdesine almaya delalet eder. -->
 
  Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Vadi G?rmek

 
Vadi Tabiri
 
Rüyada vadi görmek, zahmet ve meşakkatli yolculuğa veya itaat etmeyen sert bir insana yahut misafirin yolculuk müddetinin uzamasına delalet eder. Bazen de vadi görmek, salih amele, iyi ve helal malı infak ederek Allah (C.C.)'a yaklaşmaya delalet eder.
Bazan vadi orada oturanlara veya orada ekilen ve biçilen şeylere delalet eder. Eğer vadide ağaç, çiçek veya güzel bitki yahut güzel bir su varsa ya da rüya sahibi orada güzel bir söz işitirse, kadri yüce ve yüksek bir şöhrete sahip olur.
Rüya sahibi mülke ehilse malik olur. Ve düşmanma galip gelir. Bazen de rüya sahibi melike yaklaşarak yüksek mertebelere nail olur.
Eğer rüya sahibi salih bir kimse ise «Derken oraya gelince feyizli (ve mümtaz) bir yerdeki vadinin sağ kıyısından, ağaçtan «Ya Musa alemlerin rabbi olan Allah benim ben» diye ve «asanı (yere) bırak» diye nida olundu.» ( Sure-i Kasar, ayet 30) mealindeki ayet işaretince, ondan birçok kerametler zahir olur.
Vadi görmek, bazan yağmur yağmasına ve sularm akmasına ba-> zan da vadiye inmek: «Sana (Habibim) Musa'nm haberi geldj (değil) mi? Hani rabbi o'na mukaddes «tuva» vadisinde (şöyle) nidı etmişti. «Firavun'a git çünkü o pek azmıştır.» (Sure-i Naziat, ayet 15, 16, 17) mealindeki ayet işaretince, sapık ve azgın kimselere gitmek ve onlara dini hükümleri tebliğ etmek için yolculuk ve elçiliği uhdesine almaya delalet eder.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
16195
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im