Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Peyagemberimizin hanmları G?rmek

 
Peyagemberimizin hanmları Tabiri
 
Peygamberimizin hanımlarını rüyada görmek, rüyayı görenin analarına, nenelerine, hayır, bereket ve ekserisi kız olan evlada, bazan da bu rüya hayırsızlıklara delalet eder.
Bir kadın rüyasında Hz. Aişe'yi görse, yüksek bir rütbe, iyi bir şöhrete erişir, kocası ve babası kendisine hürmet ve riayet eder.
Hz. Hafsa'yı görmek, iyiliğe, Hz. Hatice'yi görmek, mutluluğa, güzel zürriyete, Hz. Fatıma (Peygamberinüzin kızı)'yı görmek, hanımlarını, baba ve anasını yitirmeye delalet eder.
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in görülmeleri, fitnenin çıkacağma ve şehitlik mertebesine kavuşmak ile tabir olunur. Çok kere bu rüya, çok hanıma, evlada, sefere, gurbete, rüyayı görenin susuzluktan, açlıktan telef olmasına, yahut öldürülmesine ya da vatanmdan uzak yerde olarak ölmesine v.s. gibi şeylere delalet eder.
Erkeklerden biri Peygamberimizin hanımlarından birini görse, bekar ise temiz bir kadınla evlenir. Rüyayı gören kız ise kendisine uygun, temiz bir erkekle evlenir.
 
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
3502
Kaynak: İmam Nablusi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im