Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Secde-i tilavet G?rmek

 
Secde-i tilavet Tabiri
 
Bir kimse rüyada Sure-i A'raftaki secde ayetini okumakla secde etse, iyilikle emredip kötülükten nehy etmek vazifesini muhafaza eder ve şanı yüce olur.
Secde ayetini okumakla secde etse, o kimsenin taata devamla doğru haberlerine delalet eder.
Sure-i İsradaki secde ayetini okumakla secde ettiğini görse, Allahü Teala Hazretlerinden (C.C.) korkmasından dolayı çok ağlamasına ve O'nu zikretmesine delalet eder.
Sure-i Meryem'deki secde ayetini okumakla secde ettiğini görse, nimete, bolluğa, dünya ve ahiretce yüksekliğe nail olmaya delalet eder. Ancak onun makamına geçmeye layık olmayan çocuk ve vasiden birisini kendisine halef bırakan kimse bu tabirden müstesnadır.
Sure-i Hacdaki evvelki secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, bulunduğu gaflet sebebiyle nasihatla korkutulmasına delalet eder. İkinci secdeyi okuyarak secde ettiğini görse, onu itaata teşvik etmeye ve iyilikle emr, kötülükten nehy etmeye delalet eder.
Sure-i Furkan'daki secde ayetini okuyarak secde ettiğini görse, ibadetten usanmaya ve masiyete yönelmeye hatada bulunan kimsenin Allabü Teala hakkında hüsn-i zannına ve güzel itikadına delalet eder.
Sure-i Neml'deki secde ayetini okuyarak secde etse, isminin yüceliğine ve bid'at sahibi kimselerin yanında iyilikle şöhret bulmaya, meliklerin yanında sözünün geçerliliğine, doğruluğuna ve fahiş söz nakletmesine delalet eder.
 
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
4180
Kaynak: İmam Nablusi  
 
 
 
1  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im