Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Göz G?rmek

 
Göz Tabiri
 
Hapisteki biri bu rüyayı görürse, hürriyetine kavuşur. Bazen de rüya sahibi muradına eremez.
Çocukların gözüne münasip olmayan bir maddeyle sürme çeken; onların namuslarına göz diker. Gözlerindeki bir noksanı halktan saklayan, iki yüzlü biridir. Gözlerinin birbiri içine girdiğini gören kimse, oğlu ve kızı varsa; onları yalnız bırakmamalıdır. Aralarında bir fenalık hasıl olur. Bir gözünden yiyen; malından yer.
Abdulgani'en Nablusi demiştir ki: Vücudunda birçok gözler olduğunu gören, dinde ileri derecelere ulaşır. Kalbinde göz veya gözler görenin dini kuvvetlenir. Bir adama dikkatle bakmak; ona haset etmektir. Ona gözlerini açan; işlerinde yardım eder. Gözünün demirden olduğunu görenin sırrı, halk arasında yayılır. Rüya sahibi üzüntüye uğrar. Gözüyle işitip kulağıyla gören; karısını ve kızını kötü yola düşürür. Bunun ticaretini yapar. Bir göze bakıp beğenmek; günah işlemeye delalettir. Karnı yarılarak içinden gözler çıktığını gören; kafir olur. Ensesinde hayvan yahut insan gözü görenin eline, beklemediği bir yerden mal geçer. Gözünü çivili görenin karısına dostları kötü niyetle bakar.
Kalbinde göz veya gözler gören onların parlaklığı derecesinde din ve iman kuvvetine kavuşur. Gözüyle zina ettiğini gören, kadınlara bakıp haram işler.
Gözlerinde zayıflık görenin evladı varsa, hasta olur. Gözlerini kaybeden çocuğunu kaybeder.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
79910
Kaynak: Kenz-ul Menam  
 
Di?er Tabirler: İmam Nablusi
 
 
1  2  3  4  5  6  7 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im