Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Küpe G?rmek

 
Küpe Tabiri
 
Rüyada hanımının veya cariyesinin kulağında küpe görmek, ticarete delalet eder. Rüyada kulaklarında incili küpe gören kimse, dünya bezeklerinden güzellik ve mala ve güzel bir sesle Kur'an ezberlemeye delalet eder.
Hamüe bir kadın rüyada kulağmda küpe görse, karnındaki çocuğun erkek olduğuna delalet eder. Eğer küpe gümüşten ise, onun çocuğu Kur'an'ın yarısını ezberler. Eğer altmdan olursa Kur'an'ın hepsini ezberler. Eğer küpe incisiz olursa, onun çocuğu sesle şarkı ve türkü söyler.
Bekar bir kızın küpelerden birisini rüyada görse, o kadın evlenir. Erkek çocuğun kulağında görülen küpe, ziynettir.
Bulûğ çağma girmiş çocuk ve erkeklerin kulağında küpe görülmesi, makbul değildir. Çünkü onlar için küpe takmak ayıptır ve onlara inecek kötü bir şeye veya akıl noksanlığına delalet eder.
Kulağında birtakım küpeler olduğunu gören kimse, Kur'an'ı ezberler veya halk içinde şeref ve itibar göreceği bir ilmi tahsil eder.
Küpe kadın için kocasına, küpenin salkımları onun çocuklarına delalet eder. Bazan da küpe, hayvan otlak yerlerine yahut kadınların ziynet için takındıkları şeyleri yemeye delalet eder.
Kulağmda küpe olduğunu gören kimse, güzel ve ahenkli şeyleri dinlemek ister. Veya bizzat böyle yerlerde bulunup dinler.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
33732
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im