Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (Cephane Cephane Cephane kutusu Cephaneci Cerrah Cerrah Cesaret Cevherci Ceviz Ceviz )

C ile ba?layan 70 sonu?tan 31 - 40 aras? r?ya tabiri  
 
Cephane
Bkz. Fişeklik.
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
2856
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Cephane
Rüyada cephane görmek, birini ikna etmek ya da elinizdekileri korumak için gücünüzü doğru kullandığınıza işaret eder. Bu rüya, istediğinizi elde etme ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
5744
Kaynak: Güncel Tabiri Oku
 
 
Cephane kutusu
İbn-i Şirin'in kavline göre rüyada fişeklk ve cephane kutusu görmek itibar ve mertebe ile tabir olunur. Ebu Said'ül Vaaz'ın kavline kıyasen bu rüya, ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
3857
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Cephaneci
Savaş aletleri imal eden birini görmek, elçiye işaret eder. Bir rivayete göre, mühim havadisleri halka duyuran eden büyük bir adamla tabir olunur.
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
1829
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Cerrah
Ameliyata ihtiyacı olan bir kimsenin cerrah görmesi ve cerrahın yanma girmesi, o kimsenin hastalığından afiyet bulmasına, üzüntü, keder ve ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
11435
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Cerrah
Bu rüya tahsildarla yahutta halkın zararında menfaat arayan bir kimseyle yorumlanır.
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
11435
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
 
Cesaret
Rüyada cesaret göstermek, bir şeyde ısrar ve azmetmeye, bazen da, rahatsız eden şeyleri def etmek ve düşmanla karşılaşmaktan dolayı kişinin Allah'a ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
3001
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Cevherci
Rüyada 'cevher satan kimseyi görmek, ibadet eden bir insana delalet eder. Yine cevherciyi görmek, mücevherat ve köle alıp satana, çetin işlerde ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
1763
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Ceviz
Rüyada ceviz, hazine edilmiş maldır. Cevizlerin birbirlerine sürtülmesinden dolayı işitilen ses, düşmanlık ve şiddettir. Rüyada görülen ceviz ağacı, ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
25224
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Ceviz
Ceviz, meşakkatle, sıkıntıyle elde edilen mala delalet eder. Eldeki cevizlerle hışırtı yapmak; düşmanlığa, içi çürük ceviz; haram mala, çok sayıda ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
25224
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
 
 
 
4  5  6  7 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im