Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (Fıskıye Fıskıye Fıstık Fıstık Fıtr sadakası Fil Fil Fil suresi Filci Firar )

F ile ba?layan 62 sonu?tan 41 - 50 aras? r?ya tabiri  
 
Fıskıye
Evinde bir fıskıye olduğunu görmek; bol kazanç, rahat ve genişliktir. Bir rivayete göre fıskıye, kadınla tabir olunur. Hükmü havuz gibidir. Bir ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
4675
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Fıskıye
Rüyada fıskiye görmek, insanın günah işlemekten sakındığı şeye delâlet eder. Fıskiyede bereket olduğu söylenirse o meşakkattir. Bazan fıskiye güzel ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
4675
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Fıstık
Rüyada fıstık ağacı görmek, cömert ve iyilik sahibi bir adama delâlet eder. Fıstık, külfetsiz meydana gelen bir maldır. Bundan dolayı rüyada fıstık ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
8150
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Fıstık
İbn-i Şirin'e göre, rüyada fıstık içi görmek; mal ve ni'mete delalet eder. Rüyasında fıstık içi aldığını, birinin verdiği ve bunu yediğini gören, o ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
8150
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Fıtr sadakası
Bkz. Zekat vermek.
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
3083
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Fil
Rüyada görülen fil, heybetli, kalbi katı, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf Arap olmayan bir meliktir. Rüyada fil'e bindiğini veya malik ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
25408
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
Fil
İbn-i Şirin Rahmetullah demiştir ki: Rüyasında gece file binen; evlenir. Gündüz file bindiğini gören; eşini boşar veya cariyesini satar. Bir rivayete ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
25408
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Fil suresi
İbn-i Şirin diyor ki: Rüyasında Sure-i Fil'i okuyan veya okunduğunu gören; zalimlere yardımcı olur. Kirmani'ye göre, düşmanlarına karşı muzaffer ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
2938
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Filci
Rüyada görülen filci, meliklerin oğullarını terbiye etmeye memur olan ve onların talim ve tercümanlıklarıyla uğraşan veya onlara ata binmeyi ve ok ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
3450
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Firar
Bkz. Kaçmak.
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
3105
Kaynak: Güncel Tabiri Oku
 
 
 
 
5  6  7 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im