Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (Gerdanlık Gergedan Gerinmek Geyik Geyik Gezegen Gezinti Gıybet etmek Giymek Gizlemek )

G ile ba?layan 125 sonu?tan 41 - 50 aras? r?ya tabiri  
 
Gerdanlık
Rüyada bir kimsenin boynunda gerdanlık görmesi, o kimsenin cimri olduğuna delâlet eder. Gerdanlık hanımın kocasına yapacağı iyilikle ona devamlı ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
19147
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Gergedan
Rüyada gergedan görmek, büyük bir melike delâlet eder. Rüyada gergedan çektiğini gören kimse, zorba ve büyük melikten haksız olarak mal elde eder. ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
1742
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Gerinmek
Rüyada gerinmek, bir işte usanmaya, tembelliğe delâlet eder. Bir kimse aç adamlar gibi gerindiğini görse, içlerinde müstakil olarak hareket etmeye ve ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
1547
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Geyik
Kadınların rüyada gördükleri geyik, ister erkek ister kız olsun güzel evlâda delâlet eder. Bir kimse rüyada geyik yavrusunu avlasa veya kendisine ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
6290
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Geyik
Ebu Said'ül Vaaz'a göre bu rüya, zararlı olabilecek mağrur zevce ve güzelliğine güvenen cariye ile tabir olunur. Bir geyik tuttuğunu yahut hediye ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
6290
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Gezegen
Zuhal (Satürn) gezegeni; cellatı, azap ve mihnet vermekle vazifeli bir zatı temsil eder. Müşteri (Jüpiter); hazinedar vb.'nin sembolüdür. Merih ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
14115
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Gezinti
Bkz. Ziyaret.
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
1966
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Gıybet etmek
Bir kimseyi rüyada gıybet etmek, iyilikleri iptal etmeye delâlet eder. Çünkü gıybetin iyilikleri iptal etmesi, ateşin odunu yakması gibidir. Bir ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
1726
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Giymek
Rüyada bir şeyi giymek, «Şu sırlar hakkında Allah'tan kürkün. Bir kişi bir sırrı, gizlediği zaman, Allah ridasmı o kimseye giydirir. Eğer sakladığı ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
7588
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Gizlemek
Rüyada bir şey gizlemek, nifaka veya kötü iş sebebiyle gizlenmeye delâlet eder.
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
1790
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
 
5  6  7  8  9  10  11  12  13 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im