Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (risale Riya Riyazet Ruh Ruhun bedenden çıkması Rum halkı Rum suresi Rüku Rütbe Rüya meleği )

R ile ba?layan 44 sonu?tan 31 - 40 aras? r?ya tabiri  
 
risale
Rüyada insana gelen mektup, büyük mevki ve yüksek söze delalet eder. İnsanın rüyada, bilinen bir tarafa gönderdiği mektup ve namede iyilikle ...
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
2926
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Riya
Rüyada riya etmek, rüya sahibinin uyanıklığı halinde haram olan şeye sebep olmasına delalet eder.
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
2894
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Riyazet
Rüyada içki, sefahat gibi herhangi bir nefsani istekten kaçındığını görmek, kendinize fazla güvendiğiniz anlamında bir uyarıdır. İşleri biraz ağırdan ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
3298
Kaynak: Güncel Tabiri Oku
 
Ruh
Bkz. Akıl.
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
6257
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Ruhun bedenden çıkması
Rüyada ruhun cesedden çıkarıldığını görmek, emanetleri sahiplerine vermeye veya hastanın hastalığından yahut hapis kimsenin hapislikten kurtulmasına ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
4741
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Rum halkı
Rüyada görülen Rum, arzu edilen şeye kavuşmaya delalet eder. Bazan da Rum taifesini görmek Cenabı Hakkın, «Elif, Lam, Mim, Rum (lar) mağlup oldu. ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
3319
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Rum suresi
İbn-i Şirin buyuruyor ki: Bu Sureyi Şerifenin tamamını veya bir kısmını rüyasında okuyan yahut okunduğunu gören, gayr-ı müslim vasıtasıyla arzusuna ...
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
2061
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Rüku
Bir kimse rüyada, rüku ettiğini ve Allah için namaz kıldığını görse, Allah Teala Hazretleri için huşuda bulunur. Kibirlenmek ve büyüklenmekten uzak ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
3722
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Rütbe
Fakir ve yoksul kimsenin rüyada rütbe sahibi olduğunu görmesi, zevceye yahut geçime ya da Allah'ın derecesini yükselteceği salih bir ameli işlemesine ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
3324
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Rüya meleği
Rüyada, rüya meleğini görmek, müjdeye, ferahlığa vadini yerine getirmeye, hayata, yolculuğa, yolculuktan dönmeye, evlenmeye, çoluk - çocuğa, ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
2004
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
 
4  5 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im