Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (Uyuşukluk Uyuz Uyuz Uzaklık Uzaylılar Uzunluk )

U ile ba?layan 36 sonu?tan 31 - 36 aras? r?ya tabiri  
 
Uyuşukluk
Rüyada elinin veya azasından bir yerinin uyuştuğunu görmek, tabirde o azanın nispet edildiği ve kendisinden de arzu ettiği bu şey hususunda yardımı ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
3826
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Uyuz
Rüyada uyuz, veba hastalığıdır. Uyuz olduğunu ve uyuzlarını kaşıdığı halde ondan sarı su ve irin gibi şeylerin çıkmadığını görmek, o kimsenin, akraba ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
15046
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Uyuz
Uyuz olmak; mal, çirkin söz yahut tiksinilecek bir duruma delalettir. İbn-i Şirin şöyle diyor: Uyuz olduğunu gören, zahmetle mal kazanır. Kaşıdığı ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
15046
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Uzaklık
Rüyada görülen uzaklık, zulme delalet eder. Mesafenin uzaklığı mahrumluktur. Şahısların uzaklığı, münazaaya, ölüme yahut azle delalet eder. Bazen de ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
4162
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Uzaylılar
Rüyada kendini uzaylı olarak görmek, keşfedilmemiş kişilik bölümlerini simgeler. Kendinizi uzaylı olarak görmeniz, “gerçek”i ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
45306
Kaynak: Güncel Tabiri Oku
 
Uzunluk
Rüyada uzadığını gören kimsenin, ilim ve malı artar. Rüyayı gören padişah ise, saltanatı kuvvetleşir, gidişatı güzel olur. Tüccar ise, ticaretinde ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
4930
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im