Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (D a n y a l (a.s.) D e c c a l Dabakçı Dabakçı Dabbetü'l-arz Dağ Dağ Dağ keçisi Dağ yolu Dağarcık )

D ile ba?layan 199 sonu?tan 1 - 10 aras? r?ya tabiri  
 
D a n y a l (a.s.)
Rüyada Danyal (A.S.)'ı gören kimse rüya tabirinde imam olur. Bazıları da, emir ve vezir olur, ilme nail olur ve zalim meliklerden o kimseye bir eza ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
2717
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
D e c c a l
Rüyada deccalın çıktığını görmek, düşmanın saldırmasına ve yeryüzünde kan dökülüp fitne ve fesadın ortaya çıkmasına delalet eder. Rüyayı gören ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
3717
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Dabakçı
Rüyada dabak yapan kimseyi görmek, kan alan kimseye delalet eder. Çünkü dabakcı, hayvan derilerini islah eder, kan alıcı da insanın vücudunu ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
6277
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Dabakçı
Rüyada dabakçı görmek isanların işlerinin iyi şekilde neticelenmesini sağlayan bir adama işarettir. Bir rivayete göre miras taksim eden şahıstır.
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
6277
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Dabbetü'l-arz
Rüyada Dabbetü'l-arz 'ın çıktığını görmek, rüya sahibinin Melikler için haberleri ve vak'aları teftiş edip araştırmasına delalet eder. Çünkü bu ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
2982
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Dağ
Rüyada dağ görmek, şanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir melike, yahut siyaset sahibi bir kimseye veya bir ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
42214
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
Dağ
Bkz. Dağlar.
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
42214
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Dağ keçisi
Rüyada dağ keçisi görmek, haddi tecavüz eden bir adamdır. Bir kimse bir dağ keçisine, keçiye yahut koça rastgeldiğini görse, büyük bir melikten ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
3128
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Dağ yolu
Rüyada dağ yolu görmek, sıkıntılardan kurtulmaya veya:
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
3742
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Dağarcık
Rüyada dağarcık, sır saklayandır. Bazıları da, dağarcık malın muhafızı ve eşyanın bekçisidir, demişlerdir. Dağarcık görmek, yolculuğa ve insanın ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
2616
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im