Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (D a n y a l (a.s.) D e c c a l Dabakçı Dabakçı Dabbetü'l-arz Dağ Dağ Dağ keçisi Dağ yolu Dağarcık )

D ile ba?layan 199 sonu?tan 1 - 10 aras? r?ya tabiri  
 
D a n y a l (a.s.)
Rüyada Danyal (A.S.)'ı gören kimse rüya tabirinde imam olur. Bazıları da, emir ve vezir olur, ilme nail olur ve zalim meliklerden o kimseye bir eza ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
2999
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
D e c c a l
Rüyada deccalın çıktığını görmek, düşmanın saldırmasına ve yeryüzünde kan dökülüp fitne ve fesadın ortaya çıkmasına delalet eder. Rüyayı gören ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
4488
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Dabakçı
Rüyada dabak yapan kimseyi görmek, kan alan kimseye delalet eder. Çünkü dabakcı, hayvan derilerini islah eder, kan alıcı da insanın vücudunu ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
7056
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Dabakçı
Rüyada dabakçı görmek isanların işlerinin iyi şekilde neticelenmesini sağlayan bir adama işarettir. Bir rivayete göre miras taksim eden şahıstır.
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
7056
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Dabbetü'l-arz
Rüyada Dabbetü'l-arz 'ın çıktığını görmek, rüya sahibinin Melikler için haberleri ve vak'aları teftiş edip araştırmasına delalet eder. Çünkü bu ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
3305
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Dağ
Rüyada dağ görmek, şanı yüce, dehşetli ve şöhretli, emrini yerine getiren iktidarlı ve sebatlı bir melike, yahut siyaset sahibi bir kimseye veya bir ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
48563
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
Dağ
Bkz. Dağlar.
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
48563
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Dağ keçisi
Rüyada dağ keçisi görmek, haddi tecavüz eden bir adamdır. Bir kimse bir dağ keçisine, keçiye yahut koça rastgeldiğini görse, büyük bir melikten ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
3476
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Dağ yolu
Rüyada dağ yolu görmek, sıkıntılardan kurtulmaya veya:
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
4120
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Dağarcık
Rüyada dağarcık, sır saklayandır. Bazıları da, dağarcık malın muhafızı ve eşyanın bekçisidir, demişlerdir. Dağarcık görmek, yolculuğa ve insanın ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
2994
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im