Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (Fare deliği Farz namazı Fasulye Fatır suresi Fatiha suresi Fatma [r.a.] Fatma [r.a.] Fecr suresi Felak suresi Felç )

F ile ba?layan 62 sonu?tan 11 - 20 aras? r?ya tabiri  
 
Fare deliği
Rüyada görülen fare deliği, bid'atlara tabi olmaya, bid'atçı ve sapıkların eserlerine uymaya delâlet eder. Fare deliği, ağıza delâlet eder. Bundan ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
4790
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Farz namazı
Rüyada farz namazı kılan kimsenin, velayete veya reisliğe ya da emaneti yahut Allah'ın farz kıldığı şeylerden bir farzı yerine getirmesine, korku ve ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
43727
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Fasulye
Fasulye görmek üzüntüye işarettir. Yemek, daha büyük sıkıntıdır. Mevsimi dışında fasulye görmek, şiddetli bir kedere delalet eder. Tazesi ve kurusu ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
5886
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Fatır suresi
İbn-i Şirin (R.A.) diyor ki: Bu Sureyi tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu işiten, amellerinde meleklerle aynı safta, onlar gibi ...
R?ya Baremi:
8
Okunma Say?s?:
2263
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Fatiha suresi
Rüya aleminde Fatiha Suresini okuyan veya okunduğunu görenin güç işleri kolaylaşır. Geçiminde genişlik, hayır ve bereket hasıl olur. Rüya sahibi yedi ...
R?ya Baremi:
8
Okunma Say?s?:
9673
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Fatma [r.a.]
Hz. Resûlullah (S.A.V.)'in kızı Hz. Fatıma'yı görmek, zevce, ana ve babanın kaybolmasma ve mütereddit bir durumda kalmaya delâlet eder. Bu maddeye ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
8119
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
Fatma [r.a.]
Fatıma (R.A.)'yı görmek; her bakımdan hayır ve berekettir. Rüya sahibi işlerinde muvaffak olur. Hz. Fatıma'yı sevinçli görmek, ferah ve saadete ...
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
8119
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Fecr suresi
Rüyasında bu Sure-i Celileyi tamamen veya kısmen okuyan yahut okunduğunu gören, İbn-i Şirin'in kavline göre, Rahman ve Rahim Hazretlerine rağbet ...
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
2399
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Felak suresi
İbn-i Şirin diyor ki: Bu Sure-i Şerifeyi rüyasında tilavet eden veya tilavet olunduğunu gören kimseye sihir yaparlar. Fakat, o bundan zarar ...
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
4183
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Felç
Bu rüya bela ve musibet, Allah'ın gazap ve azabı, ölüm, hastalık, gam, şiddetli keder, evlat ve yakın akrabaların kaybı gibi kötü manalar taşır. ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
16587
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
 
 
2  3  4  5  6  7 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im