Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (Haber vermek Haberleşmek Habil Hac suresi Hacamat Hacamatçı Haccetmek Haccetmek Hacda yahud umrede ihrama girmek Hacer'ül esved )

H ile ba?layan 221 sonu?tan 1 - 10 aras? r?ya tabiri  
 
Haber vermek
Gizlenmesi icap eden bir şeyi rüyada haber vermek, malını israf etmeye, hikmeti nâehle vermeye delâlet eder. Rüyada Allah'ın kendisine verdiği ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
4981
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Haberleşmek
Rüyada harpte bulunan iki tarafın askeri arasında yapılan muhabereyi görmek, ecelin yaklaşmasına, fitneyi yatıştırmaya, hakka uymaya, hastanın ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
3698
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Habil
Bir kimse rüyada Habil'i görse, o kimse hakkında hased yapılır. Düşmandan ona sıkıntı erişir. Bazen de o kimse, suçsuz olarak öldürülür. Zalim bir ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
2867
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Hac suresi
İbn-i Şirin (R.A.) diyor ki: Bu Sure-i Şerife'nin tamamını veya bir kısmını okuyan yahut okunduğunu gören, malını Hac için harcar. Haccını ...
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
3312
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Hacamat
Bu rüya; emanet, şart, azil, selamet, hürriyet, mektup, zafer ve sağlık demektir. Kar amacıyla mal satmak veya zevceden boşanmak bu rüyanın yorumları ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
24077
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Hacamatçı
Bkz. Hacamat. Bkz.
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
3192
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Haccetmek
Rüyada, şer'î ölçüler içerisinde haccett'ğini, Kâbe-i muazzamayı tavaf edip hac farizalarını yerine getirdiğini görmek, dininde güzellik ve ...
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
25604
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Haccetmek
Rüyasında Mukaddes topraklara gitmek istediğini, bunun için gayret ettiğini gören; makbul bir iş yaparak halkı memnun eder. Bu rüya kudrette celal, ...
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
25604
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Hacda yahud umrede ihrama girmek
Bu rüya, bekâr için evlenmeye, evli için ise hanımını boşamaya delâlet eder. Eğer rüyayı gören hasta ise ölür ve olduğu yerden ayrılır. Rüyayı gören ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
5294
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Hacer'ül esved
Rüyada Hacerüi-Esved, hacca delâlet eder. Hacerü'ı Esvedi kestiğini gören kimse halkı kendi görüşü üzerinde toplamayı murad eder. İnsanların ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
9874
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
 
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im