Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (Lamba fitili Laterna Lavabo Lebbeyk demek Leğen Leğen Leğenci Lehimci Lenger Levh-i mahfuz )

L ile ba?layan 36 sonu?tan 11 - 20 aras? r?ya tabiri  
 
Lamba fitili
Rüyada yanmakta olan fitil görmek; Allah'ın emirlerini yayan halka faydalı bir zatla tabir olunur. Fitil yanmıyorsa, yorum bunun zıddıdır. Fitilin ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
4215
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Laterna
Rüyada laterna görmek; rezil bir şahısla tabir olunur. Laterna çaldığını gören, kötü fiillerde bulunur ve fena insanlarla arkadaşlık eder. Diğer ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
5844
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Lavabo
Rüyada lavabo, süfli hizmetçiye ya da süfli hanıma delalet eder. Meçhul lavabo, zina eden bir kadındır. Lavabonun kapandığını gören kimsenin sidik ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
4928
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Lebbeyk demek
Rüyada lebbeyk demek, şikayet, kıssa ve olayları erbabına arz etmek ve bunun peşi sıra yardımın vuku bulacağına delalet eder. Telbiye, üzerine ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
4792
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Leğen
Rüyada leğen görmek; hizmetçiyle tabir olunur. Leğen kullandığını gören, hizmetçi veya cariye alır. Leğenin kırılması, delinmesi yahut kaybolması, ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
8587
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Leğen
Rüyada leğen görmenin tabiri «Tas» görmenin tabiri gibidir. Bir kimse rüyada aynaya bakar gibi leğene baktığını görse, o kimsenin cariyesinden ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
8587
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
Leğenci
Leğenciyi görmek, kadınların nazlanmasına ve sevgilisinin bedeni, nazik olduğundan titremesine delalet eder. Bakır şişe ibrik ve bardak gibi şeylerin ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
3378
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Lehimci
Rüyada lehimciyi görmek, iyi halli olmaya, hastaların selamete kavuşmasına ve kırık şeyleri tamir etmeye delalet eder. Rüyada lehimciyi görmek, ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
4015
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Lenger
Bkz. Gemi Demiri.
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
3855
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Levh-i mahfuz
Rüyada levh-i mahfuzu görmek, amelleri gizlemeye delalet eder. Levh-i mahfuzu görmek, sıkıntı ve mihnet içinde bulunan kimse için müjdeye, hasta için ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
10749
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
 
 
2  3  4 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im