Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?ya S?zl??? (Vaaz Vadi Vadi Vahdet Vahiy Vahşi hayvanlar Vaiz Vakfetmek Vakıa suresi Vali )

V ile ba?layan 32 sonu?tan 1 - 10 aras? r?ya tabiri  
 
Vaaz
Rüyasında halka vaaz ettiğini gören, buna ehil ise vali olup hüküm verir, hükumet eder. Rüya sahibi emirlik makamındaysa, emirleri yerine getirilir, ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
23784
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Vadi
Bol ağaçlıklı bir vadiye girdiğini gören, zengin ve kudretli bir şahısla arkadaş olup ondan hayır ve menfaat sağlar. Ağaçsız, çıplak bir vadiye ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
16249
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Vadi
Rüyada vadi görmek, zahmet ve meşakkatli yolculuğa veya itaat etmeyen sert bir insana yahut misafirin yolculuk müddetinin uzamasına delalet eder. ...
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
16249
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
 
Vahdet
Rüyada görülen teklik Arabın: «Filan adam sahasında zamanının tekidir.» sözüne binaen rüya sahibinin san'atında veya görüş ve tedbirinde zamanının ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
5808
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Vahiy
Bilinen bir melek vasıtasıyle, kendisine vahyolunduğunu gören; şan, şeref, itibar, hayır, ilim, ni'met ve mal sahibi olur. Dini kuvvetlenir.
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
4623
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Vahşi hayvanlar
Bkz. Hayvanlar.
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
6271
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
Vaiz
Rüyada vaiz görmek, üzüntü, ağlama ve birbirini takip eden üzüntü ve kedere delalet eder. Rüyada hastanın yanına vaiz'in gelmesi, o hastanın ölümüne ...
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
4539
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Vakfetmek
Rüyada malını vakfetmek, kendisiyle Allah (C.C.)'a yaklaşılacak ve vakfedilen malın miktarınca dünya ve ahiretçe itibarının artmasına sebep olacak ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
5260
Kaynak: İmam Nablusi Tabiri Oku
 
Vakıa suresi
Ömer İbn-i Hattab (R.A.) buyuruyor ki: Vakıa Suresini rüyasında kısmen veya tamamen okuyan veya okunduğunu gören, dünyada zaruret ve sefalet çekmez. ...
R?ya Baremi:
7
Okunma Say?s?:
6787
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
Vali
Rüyada devlet ve hükumet adına hüküm ve nüfuz icra eden vali vb.ni görmek; izzet ve devlettir. Bazılarına göre bu rüya, devlet başkanını temsil eder. ...
R?ya Baremi:
6
Okunma Say?s?:
10381
Kaynak: Kenz-ul Menam Tabiri Oku
 
 
 
 
1  2  3  4 
 
 
 
 

 

Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im