Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Saymak G?rmek

 
Saymak Tabiri
 
Üzerinde Cenab-ı Hakk'ın ismi yazılı olan paraları saymak; ilimden istifadedir. Üstünde suret bulunan paraları saymak; batılla meşguliyete, inci saymak; Kur'an okumaya işarettir. Kiremit veya taş parçası saymak; luzumsuz şeylerle uğraşmaktır.
Zayıf öküzler saymak; kıtlığa, semiz öküzler saymak; bereketli senelere, deve saymak; büyük hayra, feyze ve kazanca, sultan için ganimete delalettir.
Kirmani (R.A.) bu rüyayı şöyle yorumluyor; Bir; tevhid ve imana, iki; ebeveyne, yahut doğru sözlü iki şahide, işaret eder. Üç; verilen sözü tutmaya, dört; kabul olacak duaya, toplu mala, bir rivayete göre evliliğe, beş; baht açıklığına yahut beş vakit namaza delalet eder.
Bazıları dediler ki: Bir; mübarek sayıdır. İki; beladan kurtuluş ve düşmana karşı zaferdir. Üç; iyi değildir. Dört; hayırlıdır. Beş; güzel ve hayırlıdır. Altı; faydalı bir şey yapmaktır. İşi tamamlamaktır. Yedi; iyi sayılmaz. Fakat, bir görüşe göre, hacdır. Bir kısım tabirciye göre, rüyasında yediye kadar sayan kadın, hamileyse; kolay doğum yapar. Sekiz; bazılarına göre, iyi sayılmaz. Bir rivayete göre ise, devlet başkanına yakın ouştur. Dokuz; iyi değildir. Fakat, başka bir görüşe göre, düşmana karşı delil getirmektir. On; din ve dünya hayatı için, murattır. Rüya sahibi arzusuna kavuşur. Onbir ve on iki de böyle yorumlanır. Rüyada onüç (*) rakamı iyi değildir. Ondört sıkıntıdan sonra selamet ve murattır.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
29218
Kaynak: Kenz-ul Menam  
 
Di?er Tabirler: İmam Nablusi
 
 
1  2  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im