Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Ses G?rmek

 
Ses Tabiri
 
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Rüyasında boğazının tıkanarak, sesinin çıkmadığını gören, hayatı boyunca rızk darlığı çeker.
Bilmediği bir lisanla konuşanın rüyası şöyle tabir edilir: Arapça konuşmak; şerefle yorumlanır. Farsça; büyüklerle sohbet etmek ve onlardan menfaat sağlamaktır. İbranice konuştuğunu gören, mirasa konar. Hintçe konuşan, aşağılık biriyle arkadaş olur. Türkçe konuştuğunu gören, zararlı bir haber duyar. Rumca konuşan, mal konusunda haris olur. Hırslı davranır. Frenkçe konuşan, işinden hayır ve menfaat görür. Ermenice konuştuğunu gören, soysuz biriyle dost olur. Bütün lisanları konuştuğunu gören, dünyaya sahip olup halk arasında itibar kazanır. (Rüyada anadilden başka bir lisanla konuşmak; bu tabirlere göre değerlendirilir. Yoksa, bir Türkün Türkçe yahut Arabın Arapça konuşması yorumlanmaz.)
Cabir'ül Mağribi demiştir ki: Rüyada faydalı ve iyi bir söz söylemek; hayırdır. Bunun aksini görmek; iyi değildir. Organlarından birinin konuştuğunu gören, bir şahsın aleyhinde şahitlik yapar.
Kirmani diyor ki: Ses, rüyada şöhretin temsilcisidir. Rüyada güzel ve kuvvetli bir ses duymak; hayırdır, iyi bir şöhretle yorumlanır. Zayıf ve çirkin ses, bu tabirin aksidir. Bir kadının sesinin erkeğinki gibi kalın olması, hayır değildir. Erkeğin sesinin kadın sesine benzemesi ise, zillete uğraması ve hakaret görmesidir.
Bazı tabircilere göre ses, haberdir.
 
R?ya Baremi:
4
Okunma Say?s?:
29229
Kaynak: Kenz-ul Menam  
 
Di?er Tabirler: İmam Nablusi
 
 
1  2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im