Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Yaygı G?rmek

 
Yaygı Tabiri
 
Rüyasında kendisi için yeni bir kilim serildiğini gören, uzun ömürlü ve bol rızıklı olur. Meçhul bir mekanda tanımadığı bir kavmin yanında kalın bir döşek yahut kilim serildiğini gören, kendi cemaatinden ve memleketinden ayrılarak gurbete gider. Orada mevki ve itibar kazanır. Dürülmüş bir kilimi arkasına alıp meçhul bir yeri ve tanımadığı bir kavmi bulmak üzere gittiğini gören, çok fakir düşer. Kilim veya halı üzerinde oturduğunu gören, makam ve şeref sahibi olur.
Ebu Said'ül Vaaz diyor ki: Kilim yahut halı görmek; geniş rızka ve mala işarettir. Onun genişliği ve kalınlığı uzun ömre, küçüklüğü; az kazanca, toplanması; ni'metin elden gitmesine delalet eder. Halı, kilim vb. bir şeyin üzerinde oturduğunu gören harpte ise, selamete çıkar. Savaşta değilse, arazi satın alır. Tanıdığı bir kavmin arasında kilim yahut halı serdiğini gören, oradaki halkın ni'metlerine iştirak eder.
Cafer-i Sadık'a göre yeni ve büyük kilim yahut halı, şunların temsilcisidir: Şeref, makam, ni'met, mal, uzun ömür ve güzel bir şöhret.
İbn-i Şirin şöyle diyor: Kendi malı olan yeni ve geniş bir yaygı serdiğini gören, ni'met ve refah içinde çok yaşar. Rızkını kolay kazanır. Evinde arkadaşlarıyla beraber bir yaygı üzerinde oturduğunu görmek; hayır ve ni'mettir. Bir yabancının hanesinde bilmediği bir yaygı görenin, hali değişir.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
20730
Kaynak: Kenz-ul Menam  
 
 
 
1  2  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im