> demişlerdir. -->
 
  Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
                                                         

 R?yada Burun G?rmek

 
Burun Tabiri
 
Bazen de bu rüya, demircilerin geçimlerini temin ettikleri körük üzerine delalet eder. Körüğün eskiyip harap olduğunu gören kimse, nezleye yakalanır. Kötü bir şeyin burnunda çıktığım gören kimsenin sanatı iptal edilir. Bazen burun ve kulak, kendisinde yaş ot ve çamur bulunan tepelere ve sel uğrayan yerlere delalettir. Hasta için burun görmek ferce delalet eder. Bazen burun görmek, ahmaklık ve kibre ve kötü sözlere delalet eder.
Bir kimse rüyada burnunun kısaldığını, sonra büyüdüğünü veya eğrildiğini görse ahmaklığına ve halk arasında kötülenmesine delalet eder. Burnunun ucunun kesilmiş olduğunu gören kimsenin ölmesine veya kendisini halk arasında rezil edecek bir harekette bulunmasına delalet eder. Bunu gören hamile kadın ise, ya kendinin ya da çocuğunun ölmesi ile tabir edilir. Burnunun kanadığını ve bu kanın da elbisesine bulaştığını gören kimsenin eline haram mal geçer. Eğer kan katı ve rüyayı görenin de çocuğu varsa o haranı mal çocuğuna gelir. Rüyada burnuna halka geçirildiğini gören ölür.
İki tane burnu olduğunu gören kimsenin iki tane çocuğu olur. Yahut iki kişinin şahitliklerini temize çıkarır; ya da ehli (ev halkı) ile aralarında muhalefet ve anlaşmazlık zuhur eder.
Rüyada burnunun kesildiğini gören hasta ise ölür. Hasta değilse halinde değişiklikler meydana gelir ve malı elinden çıkar. Bazı tabirciler, <> demişlerdir.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
48881
Kaynak: İmam Nablusi  
 
Di?er Tabirler: Kenz-ul Menam
 
 
1  2  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im