Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar Forum (Yeni)    
 
Kenz?l Menam R?ya Hazinesi
 
 
       
             
             
       
     
       

 R?yada Oturmak G?rmek

 
Oturmak Tabiri
 
Bkz. Kalkmak.
 
R?ya Baremi:
5
Okunma Say?s?:
5544
Kaynak: Kenz-ul Menam  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ana Sayfa  R?ya Tabiri  R?ya S?zl???  Tarihi R?yalar  Uyku Adab?  Dualar  ?leti?im